חיפוש

פשיטת רגל – המדריך המקוצר

פשיטת רגל היא הליך חדלות הפרעון החל על חייבים שהם יחידים. להבדיל מחברות בע"מ שם מתקיים הליך פירוק בהכרזת החייב, כפושט רגל יש יתרונות וחסרונות עבור החייב ונושיו; ברוב המקרים, החייב הוא המבקש הגנה מנושיו על ידי כניסה להליך זה. פשיטת רגל מצטרפת להליכי חדלות הפרעון הרלוונטיים לתאגידים: פירוק והבראה.

איש בלי כסף

בשנים האחרונות פושטי הרגל הכפילו את עצמם ולכן החלו שינויים. הכרזת על הליך פשיטת הרגל היה עורך שנים רבות וכיום ההליך לוקח כשנה וחצי עד שנתיים. לכן, אנשים רבים מתנבים להכניס את עצמם לפשיטת רגל. הגשת התיק כרוכה בין היתר בהחלטת הכנ"ר (כונס נכנסים רישמי), כל החלטה של כל גורם בית המשפט מותאמת לתגובתו. הכונס הרשמי מתפקד כנאמן בפשיטת רגל עד ואם שבית המשפט ממנה נאמן פרטי, שהוא לרוב עו"ד – משנתמנה נאמן, הכ"נר מפקח על פעולתו. אם נקלעתם לפשיטת רגל – מומלץ לקבל מידע נוסף באתר https://www.yml-law.co.il

קיומו של הסטטוס המשפטי המיוחד של פושט רגל נועד להשיג שתי מטרות עיקריות:

  1.      לאפשר לחייב, אשר באמת ובתמים אינו יכול לשלם את חובותיו, "להתחיל מחדש" ולמנוע את התעמרות הנושים והשלטונות בו.
  2.      להסדיר את כינוס נכסיו של החייב על מנת לחלקם באופן מוסדר בין הנושים לפי סדר עדיפות הקבוע בחוק.

תהליך פשיטת הרגל בישראל:

הליכי פשיטת הרגל מחולקים לארבעה שלבים עיקריים:

1 . בקשת פשיטת רגל.

  1. צו כינוס.
  2. הכרזת פשיטת הרגל.
  3.  צו הפטור.

תיקי פשיטת הרגל המתנהלים בבית המשפט המחוזי. לאחר שהוגשה בקשת פשיטת רגל, בית המשפט יכול להחליט אם ליתן צו כינוס אם לאו. אם לא ניתן צו כינוס, ההליך מסתיים כבר באותה עת; אם ניתן הצו, התיק עובר לשלב הבא.

נושא של פשיטת רגל בישראל מסודר בפקודת פשיטת הרגל. הישות הסטטוטורית במשרד המשפטים המפקחת על פשיטות הרגל היא הכנ"ר, אגף של האפוטרופוס הכללי. הצורך במפקח ממשלתי נובע מהעובדה שחדלות פרעון מערבת צדדים רבים אשר עניינם ההדדי עשוי להיות מיוצג בצורה הטובה ביותר בידי צד שלישי נייטרלי.

פרמטר חשוב בפשיטת רגל, היינו לשכנע את בית המשפט והכנ"ר שהפשיטה נעשתה בתום לב. עובדה נוספת שחשוב לדעת בנושא הינה שלעומת אדם פרטי המגיש בקשה לפשיטת רגל, כשחברה מתמודדת עם הפשיטה התהליך כרוך בפירוקה.

פעולתו של צו הכינוס היא לעכב את כל ההליכים המשפטיים התלויים ועומדים נגד החייב, לרבות הליכי הוצאה לפועל. משניתן צו כינוס, חלות על החייב מגבלות רבות, כגון איסור פעילות כלכלית מסוגים שונים – למשל: צו עיכוב יציאה מהארץ. במקרים חריגים בית משפט יאשר את היציאה מהארץ, אולם זאת רק עם ערבות למשל משכון על הבית.

המגבלות נועדו להבטיח שהחייב לא יצבור חובות נוספים. לרוב, החייב גם מחויב לשלם לכונס הרשמי סכום חודשי שאותו קובע בית המשפט ומנוע מלצאת מגבולות ישראל. בתקופה שלאחר מתן צו הכינוס ולפני ההכרזה על פשיטת רגל, הנאמן עורך חקירות בדבר יכולת ההחזר של החייב.

עורך הדין שילווה את העסק שלכם בצורה הטובה ביותר למאמר כנסו לכאן.

אולי תאהבו גם את