חיפוש

סיווג קבלנים: זה הזמן לדעת יותר

קבלת רישיון קבלן

רישום קבלן מהווה פשוטו כמשמעו, למעשה. חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט.
החוק קובע בין השאר את סמכויות רשם הקבלנים ואת אופן ניהול והרישום בפנקס הקבלנים. מומלץ מאוד לרוכשים דירות, בוני דירות, מזמיני עבודה, קבלנים ראשיים, קבלני משנה ואחרים המעורבים בביצוע עבודות הנדסה בנאיות, לעיין בפנקס הקבלנים כדי לבדוק אם הקבלנים רשומים בפנקס הקבלנים, באילו ענפים מותר להם לעסוק ובאילו היקפים כספיים. זאת על פי משרד הבינוי והשיכון.

עובדי בניין בזמן עבודה

הרשם נותן לקבלנים רישיון דו-שנתי, ועורך מעקב אחר רישומם של הקבלנים, עמידתם בהוראות החוק והתקנות.עפ"י רשם הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון קיימים 32 ענפים המסווגים לענפים שונים ומגוונים.

בעת רישום קבלנים בתור קבלן שיפוצים רשום תנאים מסוימים חייבים להתקיים. הניסיון, התעודות המקצועיות ואישורים על הכשרות הם רק חלק מהתנאים הרבים. ברשם נרשמים כלל סיווגי הקבלנים, היקפי הבניה המותרים, והאפשרות להשתתפות במכרזים.

תקנות רישום קבלנים מגדירות גם את סיווג הקבלנים בענפים השונים, בהם הם רשומים ברשם הקבלנים. ישנן חמש דרגות סיווג וכל דרגת סיווג מתייחסת להיקף הכספי המותר לקבלן לבצע עבודת קבלנות בענף שבו הוא רשום באתר בנייה אחד. מבחינת אופן הדירוג, סוג 1 הוא הסיווג הנמוך ביותר וסוג 5 הוא הסיווג הגבוה ביותר. סיווג א-ק מתייחס לענף משנה 131-שיפוצים בלבד. משרד הבינוי והשיכון מודע שנים רבות לצורך הקריטי להסדיר את ענפי הבנייה והשיפוצים, משום שההתרחבות בענף הבנייה גדלה בשיעורים  נרחבים משנה לשנה.

 

מי חייב להירשם כקבלן?

קבלן המבצע עבודות בענף ראשי בהיקף כספי של יותר מ-83,399 ₪ לעבודה או קבלן מבצע עבודות בענף משנה בהיקף כספי של יותר מ-43,583 ₪ חייבים להיות רשומים בפנקס הקבלנים. לאחרונה נוסף סיווג חדש : והוא “סוג 0” , סוג זה מאפשר רישום של קבלנים המבצעים עבודות קטנות עד 350 אלף ש”ח.

האם כל הקבלנים צריכים להירשם ולסווג את עצמם ברשם הקבלנים?

סיווג קבלנים בישראל 113 מתייחס בעצם לענף המשנה שיפוצים, אשר הוסף לסיווגים של רשם הקבלנים רק בשנת 2003.סיווג זה מסייע לקבלנים רבים להתחיל לעבוד כחוק ולהגדיל את נפח עבודתם בצורה משמעותית במיוחד ורחבת היקף. כמו כן, לקחת פרויקטים גדולים יותר ולהשתתף במכרזים. קבלן שיפוצים רשום יכול לקבל עבודות בהיקף גדול יותר ובסכומים משמעותיים הרבה יותר. שיפוצים הוא ענף מאוד נפוץ בימינו בישראל, כאשר הרבה בוחרים להתמחות בתחום זה. הצורך בשיפוצים ברור ומובן- מבנים רבים, בין אם מבני מגורים או מבנים ציבוריים, זקוקים לעבודות שיפוץ וכך, המחיר בהתאם.

מחפשים מידע נוסף אודות רישום קבלן בסיווג קבלנים? התייעצו אתנו!

פנו עוד היום לחברת חפר יעוץ ורישום קבלנים ונשמח לסייע בתהליך של רישום קבלן בסיווג קבלנים רשום ברשם הקבלנים, זמינים עבורכם!

 

אולי תאהבו גם את