חיפוש

מה זה הליך פשיטת רגל לפי החוק החדש? עו"ד אורי גילת מסביר

הליך פשיטת הרגל שהיה נהוג בישראל במשך שנים ארוכות היה תהליך שהטיל אימה על החייבים ובנוסף לא סייע להם לשוב לאיתנם הכלכלי. בשל כך החוק החדש הנוגע לעניין הוא מותאם יותר לצרכים כיום ומאפשר לחייבים אפשרות שיקום אמיתית.

 

מה זה הליך פשיטת רגל לפי החוק החדש

עו"ד אורי גילת עורך דין פשיטת רגל מסביר כי המתכונת החדשה שבעבר הייתה גורמת לפשיטת רגל עברה החל במאי 2019 למתכונת חדשה של התנהלות ביוזמת משרד המשפטים והאוצר, כאשר מטרת החוק החדש, חוק חדלות פירעון מבקש להשיג יעדי תשלום חוב בזמן קצר יותר ולהביא את החייבים אל חוף מבטחים כלכלי. מטרת העל של החוק היא לגרום לחייב לשלם מה שיותר מחובו ובאותו הזמן לבצע שיקום כלכלי שיוכל להחזיר אותו למעגל המרכזי של ההתנהלות הכלכלית בישראל.

עו_ד

 

מטרות העל של החוק החדש

לחוק החדש ישנם כמובן מטרות רבות וטובות, אך באופן טבעי ישנן כמה נקודות מרכזיות, בעזרתו של עו"ד אורי גילת עורך דין פשיטת רגל נסקור אותן כעת.

  • הגבלת זמן התהליך – ההליכים הנגזרים מקיומו של החוק החדש הם רצון לפשט את ההליכים ולקצר אותם לכדי זמן קצוב של החזר החובות בהסדר של 4-5 שנים ובמקרים מסוימים אפילו בשנתיים בלבד.
  • הסדרת התנאים – סעיף 17 לחוק קובע כללים ברורים של סכום חוב ממנו ואילך ייתן לגשת אל הכונס הרשמי ולהגיש בקשה על פשיטת רגל. לאחר עיון ואישור של הכונס הרשמי, תועבר הבקשה לאישור בית המשפט המחוזי.
  • מימוש נכסי החייב – לצורך כיסוי החובות, הנאמן רשאי למכור נכסים של החייב, כמו כן יש לו אפשרות לעשות שימוש בנכסים בבעלות החייב, קופות גמל ותוכניות חיסכון.
  • מידת תום הלב – על החייב מוטלת החובה לפעול בתום לב במהלך התהליך ולבצע שיתוף פעולה מלא עם בעלי התפקידים השונים במהלך ההליך עד קבלת ההפטר.

 

עורך דין פשיטת רגל

 

השינויים המהותיים בהליך החדש

בתוך החוק ישנם מספר שינויים מהותיים שהביאו לשינוי החשיבה והתפיסה של החייב:

  • יישום ההליך החדש יכול להביא למצב של סיום ההליך כולו בתוך 18 חודשים שבמרכז הרפורמה עומדת התוכנית לפירעון החובות. כך שלמעשה החייב יכול לקבל את ההפטר המיוחל כבר בהליך הדיון בתום תקופת הביניים.
  • הרפורמה קובעת שלאחר קבלת ההפטר מבית המשפט, החייב משוחרר מכל חוב שהיה במסגרת ההסכם. לגבי חבות אחרים, עלים אין ההפטר חל, לגביהם יכול החייב להמשיך לצבור ריביות בגין עיכוב בתשלום. בין סוגי החובות שאינם כלולים בהסדר ההפטר, דמי מזונות, קנסות תעבורה וחובות שנוצרו בגין מרמה.
  • ההליך החדש מתאפיין בכך שההליכים הנהוגים בו קוצרו משמעותית הן עבור האפשרות לקבל את החזר החוב לידי הנושים והן את קבל ההפטר עבור החייב. בעבר הליך זה היה נמשך שנים רבות במהלכן החייב היה מוגבל ביותר, המצב החדש, שיפר מאד את מעמד החייבים.
  • בהליך החדש ישנה הגנה אמיתית על החייב. היות שבמהלך התקופה, הנושים לא רשאים לדרוש דרישות חוב נוספות וכן לא חלה הצטברות של ריביות. מנגד החייב חשוף לחדירה עמוקה לפרטיות בעיקר בכל הנוגע להתנהלות הכלכלית שלו.

 

הגנה על החייב

אולי תאהבו גם את